Làm thế nào để phụ nữ có thể cảm thấy an toàn ngay bây giờ? Hai nhà tâm lý học về cách đối mặt với thực tế đen tối trong trường hợp của Sabina Nessa

Trường hợp của Sarah Everard: Hai nhà tâm lý học về cách đối phó nếu bạn đang gặp khó khăn Vụ sát hại Sabina Nessa đã gây ra cho phụ nữ khắp nơi. Chúng tôi đã yêu cầu hai nhà tâm lý học gợi ý những cách để bảo vệ sức khỏe tâm thần của chúng ta và cảm thấy an toàn hơn trong một thế giới khiến chúng ta không thể làm như vậy ...